Hej Gud og alle engle

Jeg har fået en bog, jeg ikke vidste, jeg manglede. Eller rettere, jeg vidste ikke, at en sådan bog kunne laves med succes til et menneske som mig. Den hedder "Hej Gud og alle engle" og er en tale- tegne- og tænkebog til børn (og deres forældre). 

Bogen er udkommet på Unitas Forlag og er udarbejdet af journalisten og forfatteren Malene Fenger-Grøndahl, inspireret af samværet med datteren Barbara, for det er tydeligt, at datteren med barnets ligefremme forhold til Gud har sat sit præg på indholdet. 

I de senere år har jeg ofte været ked af, jeg ikke selv havde en tro at give videre, da mine egne børn var små. Ud fra et humanistisk-socialt livssyn gjorde vi som forældre vores bedste for at gøre dem til mennesker, der ikke bare har egne behov for øje, men også et klart blik for andres. Nu hvor jeg er vendt tilbage til kristendommen, kan jeg se, at selv om det er godt, er det ikke nok. Man unddrager sine børn en stor rigdom og støtte i livet ved ikke at lære dem om Gud. 

Men hvordan gør man lige? Det første, man må se i øjnene, er, at man ikke kan lære noget fra sig, man ikke selv har. Det gælder for én selv, det gælder for præster, det gælder for alle. Troen videregives via mennesker, der selv tror. 

Når det er sagt, kan man alligevel stå lidt rådvild. Jeg selv har altid været bange for at komme til at trække noget ned over hovedet på mine børn og børnebørn. Jeg vil gerne, de selv skal tænke over tingene. Ikke bare tage noget til sig, fordi jeg som mor eller bedstemoder siger det. 

Nu har jeg fået hjælp af Malene Fenger-Grøndahl, som har udarbejdet en vidunderlig brugsbog for sådan én som mig. Gennem en lang række hverdagssituationer i et barns liv får man ideer til, hvordan man kan lede barnet ind i et forhold til Gud, og hvordan barnet på en fuldkommen naturlig og ukunstlet måde kan lære at tale med Gud. Bogen er befriende fri for løftede voksenpegefingre over for, hvad man kan og bør mene. Bogen er skrevet på barnets betingelser, ud fra en erfaring af, at åbner man barnets bevidsthed for Guds eksistens, har mindre børn et umiddelbart forhold til troen og Guds kærlighed. 

På en konkret og involverende måde introduceres barnet til emner som bøn i flere forskellige former, relationer til familie og venner, taknemmelighed, tilgivelse, fællesskab, dåb, advent, juletid og så videre. Oven i dette er bogen indtagende illustreret af tegneren Karen Smedegaard. 

Jeg har allerede besluttet at give bogen til de af mine børnebørn, som er i børnehavealderen eller på de første klassetrin i folkeskolen. Det er dem, den i første række retter sig mod. Men forældre og store søskende kan også lære noget af at arbejde med bogen. 

Man kan hævde, at indholdet hælder lidt for meget til den feminine side. Selv om der også er inddraget eksempler på en drengs bevidsthed og oplevelsesverden, virker de ikke helt så overbevisende som dem, der har udviklet sig i kontakten med datteren. Bruger man bogen sammen med en lille dreng, bliver det dog næppe et problem, fordi det er meningen, barnet - dreng eller pige - skal udarbejde sine egne svar og kommentarer til de enkelte emner. 

Else Marie, den 12. maj 2011

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard