Qigong har ældgamle rødder

Første gang jeg stiftede bekendtskab med qigong var i 2004 under et længerevarende ophold på det økumeniske meditations- og retrætecenter Berget i Sverige. Eberhard Berg, en pensioneret læge og smertespecialist, søgte forsøgskaniner til sin undervisning i Nei Yang Gong, en kinesisk bevægelsesform inden for det, der kaldes medicinsk qigong. Jeg sprang til og har været optaget af qigong lige siden. To år i træk, i 2005 og 2006, tog jeg sammen med en svensk gruppe til Kina for at lære det ved kilden, Beidaihe Qigong Rehabilitation Hospital, der ligger i provinsen Hebei ved Det gule hav, to timers kørsel med hurtigtog fra Beijing.

Qigong har rødder mere end 2000 år tilbage og er udviklet inden for kinesisk spirituel tradition, traditionel kinesisk medicin og kampsport. Bevægelsesformen blev typisk overleveret mundtligt af en mester, og på den måde udviklede der sig flere former. Nei Yang Gong formen er ca. 500 år gammel. Nei står for indre træning, søgen, harmoni, Yang står for at opretholde og genopbygge livskraften; det der i Kina kaldes qi, og Gong står for metode og resultat.

 

Nei Yang Gong i vor tid

Skaberen af den moderne Nei Yang Gong hedder Liu Guizhen (1920-1983), som anses for at være ophavsmand til vor tids medicinske qigong. Liu Guizhen deltog aktivt i den kinesiske revolutionskamp men fik tuberkulose. Han drog hjem for at dø men blev reddet gennem intensiv qigongtræning. Det fortælles, at han efter 102 dages træning var rask og kunne vende tilbage til sit arbejde. Han kom da på den tanke, at han måtte kunne anvende samme metode, som havde hjulpet ham selv, til mere alment at hjælpe sine syge kammerater. Derfor vendte han tilbage til den mester, der havde lært ham metoden, og blev hans elev.

I 1949 stiftede Liu Guizhen det første sanatorium for behandling af medicinske sygdomme med Nei Yang Gong. Gennem erfaringsopsamling og forskning blev behandlingsformens positive virkninger på en række sygdomme efterhånden dokumenteret, og Nei Yang Gong blev godkendt af de kinesiske myndigheder. I 1956 åbnedes Beidaihe Qigong Rehabilitation Hospital, og de første kurser fandt sted. I tiden herefter blev mange uddannet i Nei Yang Gong, og metoden spredte sig hurtigt inden for Kina, og ved statens hjælp efterhånden også til udlandet. Mange interesserede fra andre lange har igennem årene lært sig Nei Yang Gong på instituttet i Beidaihe. 

I dag videreføres Liu Guizhens værk af hans datter Liu Yafei og hendes nære medarbejdere. På instituttet underviser man nu ikke bare i Nei Yang Gong men også i Taiji Chuan og Tuina massage (akupressur). I 1985 blev Beidaihe Qigong Rehabilitation Hospital udnævnt til National Teaching Base of Medical Qigong (Den Nationale Højskole for Medicinsk Qigong).

Nei Yang Gong står under kontrol af det kinesiske sundhedsministerium. Kravene er, at metoden er forankret i traditionel kinesisk medicin, at den løbende evalueres med naturvidenskabelige metoder, og at metoden udviser positive virkninger af træning og behandling.

 

Nei Yang Gong er for alle 

Lyder ovenstående, som om Nei Yang Gong kun er for syge mennesker. Sådan er det ikke. Nei Yang Gong er for alle. Bevægelsesformen styrker kroppens muskler og smidiggør leddene; den er energiopbyggende og livsbekræftende. Gennem Nei Yang Gong træner man nærvær - og som kristen åbenhed over for Gud. Under træningen opstår der ofte en stærk følelse af glæde, menneskelig værdighed og taknemmelighed for livet hos udøverne. Hvem har ikke brug for dette?

Billederne her på siden yder ikke bevægelsesformen retfærdighed men kan give et lille indtryk af, hvad qigong går ud på.


(Ovenstående henter oplysninger fra materiale udarbejdet af den svenske læge Eberhard Berg og hans kollega, farmaceut og qigonglærer Agneta Sandberg)

Qigongtræning i Beidaihe

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard