Alting har sin tid!

 I 2020 har jeg haft fire retræter på programmet, to i foråret og to i efteråret. Da coronaen ramte i marts, blev det nødvendigt at aflyse den første retræte. Det skete med en klar forventning om, at virussen og restriktionerne hurtigt ville blive afløst af normale tilstande. Sådan gik det som bekendt ikke. Én for én har jeg måttet aflyse alle de planlagte retræter i 2020.

Jeg er nu nået til en skillevej. Snart fylder jeg 82 år. Alderens virkelighed melder sig. Det er vemodigt, men det er nu blevet tid til at ophøre med retrætevirksomheden.

Tak til alle jer, som hen over årene 2007-2020 har fulgt min retrætevirksomhed og deltaget på retræterne. Tres tredages retræter blev det til i alt. Med undtagelse af tre blev de alle holdt på Sankt Birgitta Kloster i Maribo.

Tak til Birgittasøstrene, som i alle disse år har rummet os med deres økumeniske holdning, deres forbøn for hver og én af os og deres aldrig svigtende omsorg og kærlighed.

For mig var det at undervise i meditation en livsopgave, som jeg fik nytårsmorgen 2001 under en meditation på karmeliterklosteret Karmelgården i Skåne. Efter en uddannelse som meditationsleder på retrætecenteret Berget i Dalarne (www.berget.se), blev jeg vært for en meditationsgruppe i mit hjem. Senere flyttede gruppen hen i Helligåndskirken på Strøget i København. Efter min optagelse i den katolske kirke i 2004 og udgivelsen af Nærværets Vej i 2007 udviklede det sig til retrætevirksomheden i Maribo, som nu er nået til vejs ende.

I det lys er det en glæde at kunne fortælle, at Eva Maria Nielsen begynder som retræteleder i karmelitisk tradition primo 2021. Eva er ansat som teologisk konsulent på Pastoral-Centret, som er en selvstændig institution under det katolske bispedømme. Du kan få mere information om Eva på www.retraete.dk. 

En anden mulighed for at komme på katolsk retræte er hos Skt. Joseph søstrene på Stella Matutina i Kokkedal. Søstrene udbyder hovedsagelig retræter i ignatiansk tradition men også andre typer af retræter. Du kan finde mere information her: https://sanktjosephsoestrene.dk.

Hvis du tager turen over Øresund, vil jeg pege på retræterne hos de dominikanske søstre på Rögle Kloster, som ligger lidt uden for Lund. Lige for tiden er retrætevirksomheden dog suspenderet på grund af coronaen. Du kan finde mere information her: https://www.roglekloster.se/.

Endelig, vil jeg gøre opmærksom på, at man altid kan tage på individuel retræte hos Birgittasøstrene i Maribo, og det kan man, uanset om man betragter sig som troende eller ikke. Mere information fås på søstrenes hjemmeside: http://www.sanktbirgittakloster.dk/.

 

Tak for alt og Gud velsigne jer alle!

Else Marie, 12. oktober .2020

Sankt Birgitta Kloster

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard