Vis printvenlig side

Om retræterne

Stilhed og langsomhed er nødvendigt, hvis man vil øve sig i nærvær, styrke den indre ro og balance og åbne sig for Gud. Hvis vi hele tiden har travlt og bestandig er grebet af tanker om fortid og fremtid, bliver der ikke plads til at lytte til sit allerinderste og den vejledning, der kommer herfra.

Et afbalanceret og roligt sind er en vigtig forudsætning for at kunne træffe gode beslutninger, der kan blive holdbare på længere sigt. Men der behøver ikke være noget særligt mål med at søge stilhed og langsomhed. Det kan også - enkelt og ligetil - dreje sig om et behov for at falde til ro. Hvile kroppen og sindet for en stund. Bede til Gud og åbne sig for svaret.

Retræterne finder sted på Sankt Birgitta Kloster i udkanten af Maribo. Klosterbygningerne er nye og ligger lige ved den smukke Søndersø, hvor der er fred og ro og mange muligheder for at gå tur. Birgittasøstrenes mangeårige tradition for stilhed og bøn præger klosterlivet. Der indgår mulighed for at overvære tidebøn og deltage i klosterets gudstjeneste på alle retræter.

Du behøver ikke være troende for at være med, men det er en fordel, hvis du gerne vil tro eller er nysgerrig på, hvad tro og spiritualitet er.

Prisen inkluderer eneværelse med bad, alle måltider samt undervisning. Beregningen foretages, så retræterne samlet set dækker mine omkostninger over tid. Du betaler et mindre depositum ved tilmeldingen. Resten betales cirka en måned før retræten.


Læs om de enkelte retræter nedenfor

Læs om klosteret i Maribo på www.sanktbirgittakloster.dk

Du kan tilmelde dig ved at klikke på "kontakt" nederst på denne side 

 

At lade sine rødder blive lægt

- tre dages retræte fra torsdag den 8. marts kl. 18 til søndag den 11. marts kl. 13 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo. Retræteleder Else Marie Kjerkegaard. Pris 2.350 kr.

Vi er alle vokset op med en bestemt familiesituation, en bestemt religiøs tradition (tæt på eller på afstand) og en kultur præget af bestemte værdier og udtryksformer. Nogle af os lever med sår eller brud i forhold til det, vi er rundet af. Selv om vi kan være tilbøjelige til at fastslå, at vi er fri af fortiden, er vi ofte dybt påvirkede. Det kan lede til tab af livsglæde og evne til at elske vore nærmeste.

Retræten foregår i stilhed, og måltider indtages i tavshed og til musik. Der undervises i kristen dybmeditation som en vej til at få kontakt med kærlighedskilden i det dybeste af os selv og evnen til at tilgive.

Som noget specielt vil deltagerne blive introduceret til "De fem berøringer af jorden". Øvelsen, som er inspireret af buddhistisk praksis, kan være en hjælp til heling af sår og brud i forhold til mennesker og traditioner, vi har vendt ryggen eller er kommet på kant med.

Gruppemeditation veksler med undervisningsindslag og enkle afspændingsøvelser.

Meditationsundervisningen omfatter kroppens grundstillinger: Stående, siddende, gående og liggende meditation.

Under retræten vil der blive lejlighed til at møde en Birgittasøster, der fortæller om Birgittaordenen og trosvejen.

Maksimalt antal deltagere: 9

 

Krop - nærvær - bøn

 - tre dages retræte i Kristi Himmelfartsferien fra torsdag den 10. maj kl. 18 til søndag den 13. maj kl. 13 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo. Med Else Marie Kjerkegaard og Inger Ravn som retræteledere. Pris 2400 kr.

På retræten vil vi sætte fokus på sammenhængen mellem krop, nærvær og bøn, og erfare hvorledes kroppen kan blive en ressource og hjælp i vores bønsliv.  

I bogen ”Vandring till Sanningen” (Libris 1998) beskriver karmelitermunken Wilfrid Stinissen sammenhængen således:

”Så snart kroppen er i fred, er den åben for bøn. Er man én gang begyndt at opdage kroppens sprog, bliver det let at gå ind i bøn. Man anvender kroppen som et springbræt ind i bønnen. Lader kroppen udtrykke sit ja til Gud, og kroppen trækker uimodståeligt sjælen med sig. Kroppen er mere tilbøjelig til bøn, end vi tror.” 

Sammen vil vi udforske, hvordan langsomme bevægelser - inspireret af den østlige bevægelsesform qigong og klassiske kristne bønspositioner - kan hjælpe os ind i en åben og meditativ bønstilstand.  

Vi vil også bruge ord fra Bibelen til at understøtte kroppens bevægelser, og erfare hvordan kroppens bevægelser kan give dybde og nyt perspektiv til ordene. 

Programmet veksler mellem kropsøvelser og stille, siddende meditation. Også under sidstnævnte er kroppen af afgørende betydning. Du kan læse mere om meditationsformen her: http://www.elsemariekjerkegaard.dk/index.php?id=16.

Man behøver ikke kunne beskrive sig selv som troende for at kunne få glæde af retræten. 

Inger Ravn står for undervisningen i kropsøvelser, mens Else Marie Kjerkegaard står for meditationssessionerne. 

Inger Ravn er cand. mag i kristendomshistorie og kommunikation. Hun har arbejdet med krop og bøn siden år 2000, bl.a. i Natkirken i Københavns Domkirke, på retræter og med konfirmander i Dyssegårskirken. 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Birgitta Kloster

Udsigt fra klosteret en efterårsdag

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard