Om retræterne

Stilhed og langsomhed er nødvendigt, hvis man vil øve sig i nærvær, styrke den indre ro og balance og åbne sig for Gud. Hvis vi hele tiden har travlt og bestandig er grebet af tanker om fortid og fremtid, bliver der ikke plads til at lytte til sit allerinderste og den vejledning, der kommer herfra.

Et afbalanceret og roligt sind er en vigtig forudsætning for at kunne træffe gode beslutninger, der kan blive holdbare på længere sigt. Men der behøver ikke være noget særligt mål med at søge stilhed og langsomhed. Det kan også - enkelt og ligetil - dreje sig om et behov for at falde til ro. Hvile kroppen og sindet for en stund. Bede til Gud og åbne sig for svaret.

Retræterne finder sted på Sankt Birgitta Kloster i udkanten af Maribo. Klosterbygningerne er nye og ligger lige ved den smukke Søndersø, hvor der er fred og ro og mange muligheder for at gå tur. Birgittasøstrenes mangeårige tradition for stilhed og bøn præger klosterlivet. Der indgår mulighed for at overvære tidebøn og deltage i klosterets gudstjeneste på alle retræter.

Du behøver ikke være troende for at være med, men det er en fordel, hvis du gerne vil tro eller er nysgerrig på, hvad tro og spiritualitet er.

Prisen inkluderer eneværelse med bad, alle måltider samt undervisning. Beregningen foretages, så retræterne samlet set dækker mine omkostninger over tid. Du betaler et mindre depositum ved tilmeldingen. Resten betales cirka en måned før retræten.


Læs om de enkelte retræter nedenfor

Læs om klosteret i Maribo på www.sanktbirgittakloster.dk

Du kan tilmelde dig ved at klikke på "kontakt" nederst på denne side 

 

At lade sine rødder blive lægt

- tre dages retræte fra torsdag den 28. marts kl. 18 til søndag den 31. marts kl. 13 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo. Retræteleder Else Marie Kjerkegaard. Pris 2.400 kr.

Vi er alle vokset op med en bestemt familiesituation, en bestemt religiøs tradition (tæt på eller på afstand) og en kultur præget af bestemte værdier og udtryksformer. Nogle af os lever med sår eller brud i forhold til det, vi er rundet af. Selv om vi kan være tilbøjelige til at fastslå, at vi er fri af fortiden, er vi ofte dybt påvirkede. Det kan lede til tab af livsglæde og evne til at elske vore nærmeste.

Retræten foregår i stilhed, og måltider indtages i tavshed og til musik. Der undervises i kristen dybmeditation som en vej til at få kontakt med kærlighedskilden i det dybeste af os selv og evnen til at tilgive.

Som noget specielt vil deltagerne blive introduceret til "De fem berøringer af jorden". Øvelsen, som er inspireret af buddhistisk praksis, kan være en hjælp til heling af sår og brud i forhold til mennesker og traditioner, vi har vendt ryggen eller er kommet på kant med.

Gruppemeditation veksler med undervisningsindslag og enkle afspændingsøvelser.

Meditationsundervisningen omfatter kroppens grundstillinger: Stående, siddende, gående og liggende meditation.

Under retræten vil der blive lejlighed til at møde en Birgittasøster, der fortæller om Birgittaordenen og trosvejen.

Maksimalt antal deltagere: 9

 

Kunsten at elske sig selv

- tre dages retræte fra torsdag den 25. april kl. 18 til søndag den 28. april kl. 13 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo. Retræteledere: Sognepræst Daniel Nørgaard og Else Marie Kjerkegaard. Pris 2.500 kr.

Jesus blev en dag spurgt, hvad der er det største bud i loven. Han svarede: ’Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. ’Du skal elske din næste som dig selv’ (Matt, kap 22 v.36-40)

Det store flertal af os slås med tvivl på eget værd og problemer med at føle os elskede af Gud. Sandheden om hver enkelt af os er, at vi er Guds elskede børn, men det kan være svært at leve i den bevidsthed. Egoisme og evig kredsen om os selv er noget, vi skal befries fra, samtidig med at det er vigtigt, at vi lærer at se os selv, sådan som Gud ser os.

Retræten vil gennem undervisning og meditationer give input, som kan hjælpe til en større indsigt i mekanismerne bag et manglende selvværd og en større forståelse og indleven i, at vi er Guds elskede børn.

Under retræten vil der være mulighed for at få en kortere individuel samtale med Daniel Nørgaard.

Retræten foregår i stilhed med mulighed for at deltage i gudstjeneste og tidebøn i klosterkirken. Måltider spises i tavshed og til musik.

Daniel Nørgaard er sognepræst for Sankt Ansgars Kirke i København og Rosenkranskirken i Aakirkeby. Han er 38 år, uddannet teolog og licentiat fra Gregoriana-universitetet i Rom. Han er en flittig deltager i samfundsdebatten, bl.a. som fast klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

Antal deltagere: 9

 

 

 

 

 

Sankt Birgitta Kloster

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard