Om retræterne

Stilhed og langsomhed er nødvendigt, hvis man vil øve sig i nærvær, styrke den indre ro og balance og åbne sig for Gud. Hvis vi hele tiden har travlt og bestandig er grebet af tanker om fortid og fremtid, bliver der ikke plads til at lytte til sit allerinderste og den vejledning, der kommer herfra.

Et afbalanceret og roligt sind er en vigtig forudsætning for at kunne træffe gode beslutninger, der kan blive holdbare på længere sigt. Men der behøver ikke være noget særligt mål med at søge stilhed og langsomhed. Det kan også - enkelt og ligetil - dreje sig om et behov for at falde til ro. Hvile kroppen og sindet for en stund. Bede til Gud og åbne sig for svaret.

Retræterne finder sted på Sankt Birgitta Kloster i udkanten af Maribo. Klosterbygningerne er nye og ligger lige ved den smukke Søndersø, hvor der er fred og ro og mange muligheder for at gå tur. Birgittasøstrenes mangeårige tradition for stilhed og bøn præger klosterlivet. Der indgår mulighed for at overvære tidebøn og deltage i klosterets gudstjeneste på alle retræter.

Du behøver ikke være troende for at være med, men det er en fordel, hvis du gerne vil tro eller er nysgerrig på, hvad tro og spiritualitet er.

Prisen inkluderer eneværelse med bad, alle måltider samt undervisning. Beregningen foretages, så retræterne samlet set dækker mine omkostninger over tid. Du betaler et mindre depositum ved tilmeldingen. Resten betales cirka en måned før retræten.


Læs om de enkelte retræter nedenfor

Læs om klosteret i Maribo på www.sanktbirgittakloster.dk

Du kan tilmelde dig ved at klikke på "kontakt" nederst på denne side 

 

Krop - nærvær - bøn

 - tre dages retræte fra torsdag den 20. september kl. 18 til søndag den 23. september kl. 13 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo. Retræteleder Else Marie Kjerkegaard. Pris 2.400 kr.

Retræten sætter fokus på sammenhængen mellem krop, nærvær og bøn. Du vil få mulighed for at erfare, hvorledes dit nærvær kan styrkes og kroppen blive en ressource og hjælp i dit bønsliv.  

I bogen "Vandring till Sanningen" (Libris 1998) beskriver karmelitermunken Wilfrid Stinissen sammenhængen således:

"Så snart kroppen er i fred, er den åben for bøn. Er man én gang begyndt at opdage kroppens sprog, bliver det let at gå ind i bøn. Man anvender kroppen som et springbræt ind i bønnen. Lader kroppen udtrykke sit ja til Gud, og kroppen trækker uimodståeligt sjælen med sig. Kroppen er mere tilbøjelig til bøn, end vi tror." 

Sammen vil vi udforske, hvordan langsomme bevægelser - inspireret af klassiske kristne bønspositioner og den østlige bevægelsesform qigong - kan hjælpe os ind i en åben og meditativ bønstilstand.  

Programmet består i en vekselvirkning mellem kristen dybmeditation, krop og bøn, siddende og gående meditation samt afspændingsøvelser. Under hele forløbet vil forholdet til kroppen spille en afgørende rolle.

Du vil få en grundig introduktion til meditationsformen kristen dybmeditation, herunder til betydningen af en afspændt krop. Du kan læse mere om meditationsformen under "Meditation".

Vær forberedt på, at "krop - nærvær - bøn" er en kraftfuld kombination.

Maksimalt antal deltagere: 9

 

At lade sine rødder blive lægt

- tre dages retræte fra torsdag den 8. november kl. 18 til søndag den 11. november kl. 13 på Sankt Birgitta Kloster i Maribo. Retræteleder Else Marie Kjerkegaard. Pris 2.400 kr.

Vi er alle vokset op med en bestemt familiesituation, en bestemt religiøs tradition (tæt på eller på afstand) og en kultur præget af bestemte værdier og udtryksformer. Nogle af os lever med sår eller brud i forhold til det, vi er rundet af. Selv om vi kan være tilbøjelige til at fastslå, at vi er fri af fortiden, er vi ofte dybt påvirkede. Det kan lede til tab af livsglæde og evne til at elske vore nærmeste.

Retræten foregår i stilhed, og måltider indtages i tavshed og til musik. Der undervises i kristen dybmeditation som en vej til at få kontakt med kærlighedskilden i det dybeste af os selv og evnen til at tilgive.

Som noget specielt vil deltagerne blive introduceret til "De fem berøringer af jorden". Øvelsen, som er inspireret af buddhistisk praksis, kan være en hjælp til heling af sår og brud i forhold til mennesker og traditioner, vi har vendt ryggen eller er kommet på kant med.

Gruppemeditation veksler med undervisningsindslag og enkle afspændingsøvelser.

Meditationsundervisningen omfatter kroppens grundstillinger: Stående, siddende, gående og liggende meditation.

Under retræten vil der blive lejlighed til at møde en Birgittasøster, der fortæller om Birgittaordenen og trosvejen.

Maksimalt antal deltagere: 9 

 

 

 

 

 

 

Sankt Birgitta Kloster

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard