Curriculum Vitae


Stilling
Retræteleder, foredragsholder, forfatter

Personlige data
Født 1939 i Vinding ved Vejle
Gift 1965-84, tre børn født 1967,1971 og 1972
Udmeldt af Folkekirken 1961, optaget i Den katolske Kirke 2004

Erhvervsforløb
1989-2005 selvstændig konsulentvirksomhed med ministerier, styrelser og forskningsinstitutioner som kunder
1986-89 afdelingschef på Socialforskningsinstituttet
1980-86 kontorchef i Arbejdsdirektoratet (nu Arbejdsmarkedsstyrelsen)
1979-80 sekretariatschef i Ligestillingsrådet
1976-79 fuldmægtig i Lavindkomstkommissionens sekretariat
1970-76 forskningsassistent ved Socialforskningsinstituttet

Uddannelse
2001-02 uddannelse som meditationsleder fra Berget i Rättvik, Sverige
1998-99 kurser i formidling af religion og etik, Voksen Pædagogisk center
1994 autorisation til anvendelse af Myers-Briggs Typeindikator (MBTI)
1988-92 videreuddannelse i gestaltpsykologi og anden anvendt psykologi
1970 statsvidenskabelig kandidat fra Københavns Universitet
1963 studentereksamen på aftenkursus
1960-61 au pair ophold i England og Frankrig
1959 eksamen som trafikassistent ved Danske Statsbaner

Beskikkelser mv.
1988-93 formand for Udvalget vedr. introduktions- og vejledningsforløb samt uddannelsesmuligheder for langtidsledige, Arbejdsministeriet
1991-93 offentlig repræsentant i bestyrelsen for Jyske Bank, Industriministeriet
1992 medlem af udvalget om dagpenge og aktivering (Zeuthen-udvalget), Finansministeriet
1988-90 medlem af socialminister Åse Olesens perspektivgruppe
1985-88 medlem af bestyrelsen for Egmont H. Petersens "Center for Social udvikling"
1980-97 censor for forvaltningsuddannelserne ved RUC
1976-89 censor for den statsvidenskabelige kandidatuddannelse ved KU
1977-85 censor for socionomiuddannelsen ved Roskilde Universitetscenter

Undervisning og foredrag
Underviser og foredragsholder for mange forskellige fora siden 1970

Stipendier
2004-05: Stipendieophold på meditations- og retrætecenteret Berget i Rättvik
1987 og 2001 San Cataldo-stipendiat (dansk fond til støtte for kunstnere og videnskabsmænd)
1980 deltager i The International Visitor Program of the United States

Skriftlige arbejder
Oversigt kan rekvireres 

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard