Sex, sand kærlighed og samfund

Seksualiteten fylder mere og mere i det offentlige rum. Sprogbrugen og billederne i medierne bliver mere og mere anmasende, og det er tilsyneladende blevet bredt accepteret at udfolde sig seksuelt uden større overvejelser om den relation, man indgår i, eller de relationer man indirekte berører.

Det er godt, der er kommet mere åbenhed og frimodighed omkring seksualiteten, men det er et tegn på dekadence og følelsesmæssig brutalisering, når seksualiteten udelukkende bliver et spørgsmål om begær, adskilt fra den helhed krop og sind er.

Den vietnamesiske zen-mester Thich Nhat Hanh har for nylig udgivet en bog, som handler om at blive en god samfundsborger. Her redegør han blandt andet for "De fem forskrifter" for en åndelig praksis. Thich Nhat Hanh kalder dem "opmærksomhedsøvelser" og den konkrete formulering er hele tiden til overvejelse, så intet væsentligt aspekt af samfundsudviklingen negligeres.

Nedenfor har jeg gengivet den tredie forskrift, som handler om det, han kalder sand kærlighed, for jeg synes, det er på tide, vi fornyr diskussionen om sex og samfund, så den kommer til at handle om andet end vielser af homoseksuelle i kirken.

Thich Nhat Hanhs formulering er inspirerende for en sådan bredere diskussion. Læg mærke til, at hans formulering er befriende løsgjort fra begreber som homoseksualitet og ægteskabelig status til fordel for ansvarlighed og kærlighed. Forskriften gengives her i min oversættelse:

 

3. øvelse i opmærksomhed

Jeg er opmærksom på den smerte, der forvoldes ved krænkende seksuel adfærd. Jeg er forpligtet på at fremme ansvarlighed og lære måder, jeg kan beskytte enkeltpersoners, pars, familiers og samfundets sikkerhed og integritet. Jeg ved, at seksuelt begær ikke er kærlighed, og at seksuel aktivitet motiveret af begær altid skader mig selv såvel som andre. Jeg vil ikke engagere mig i seksuelle relationer uden sand kærlighed og et dybtfølt, langsigtet løfte, som min familie og mine venner er blevet gjort bekendt med. Jeg vil gøre, hvad der står i min magt for at beskytte børn mod seksuelt misbrug og for at forebygge, at par og familier bliver brudt ved krænkende seksuel adfærd. Jeg ved, at krop og sind er ét, og jeg er af hensyn til min egen og andres lykke besluttet på at lære passende måder at tage vare på min seksuelle energi og udvikle kærlighed, medfølelse, glæde og en inkluderende holdning - de fire basale elementer i sand kærlighed. Ved at praktisere sand kærlighed ved vi, at vi vil fortsætte smukt ind i fremtiden.

Thich Nhat Hanh: Good Citizens. Creating Enlightened Society, Parallax Press 2012

Else Marie den 14. september 2012

 

Kontakt - Else Marie Kjerkegaard